Yogaformer

Viryayoga

Virya är sanskrit och betyder “entusiasm”, “energi” eller “kraft”. Tanken med Viryayoga är att den ska ge kraft och energi och samtidigt bidra till glädje. Viryayoga har sin ursprung i hathayogan och vi går från en asana till en annan och för det mesta finns det ett viss tempo som gör att energinivån blir kraftfull men ändå harmonisk.

Viryayogan har tagits fram av Josephine Selander tillsammans med naprapaten Malin Flinck. De var ute efter att hitta ett yogaprogram med minimerad skaderisk men samtidigt systematiskt både stärker och mjukar upp kroppen.

Vi arbetar oss igenom 10 olika moduler; uppvärmning, solhälsningar, stående positioner, balanser, magstärkare/armbalanser, höftöppnare, bakåtböjningar, framställningar, avslutande och avslappning.

Varje yogaklass har ett biodynamiskt tema. Det handlar om rörelselära och om hur vi använder kroppen på ett hälsosamt sätt. Du ges möjlighet att skapa förståelse kring hur just din kropp fungerar och hur du stärker kroppen på ett säkert och effektivt sätt. I varje klass finns det också ett filosofiskt tema.

Viryayoga bygger på gammal kunskap om dynamisk yoga men som är anpassad för oss västerlänningar och våra kroppar och förutsättningar idag.

ViryaRehab

Hur kan vi, trots begränsningar, återupptäcka vår inre kraft? I rehabyogan jobbar vi utifrån yogans arbetshypotes om individens inneboende styrka. Genom att hitta tillbaka till kroppen och andningen, återigen uppleva den inre kraften. Med hjälp av yogans tekniker kan vi stärka den fysiska kroppen, såväl som det mentala välbefinnandet.

Fokus är att med hälsosam rörelselära stärka stöd- och rörelseapparaten samt att med mindfulness och affirmerande yogafilosofiska teman stärka sinnet för en livsbejakande förändring.

ViryaRehab passar dig som känner dig begränsad i ditt rörelsemönster, i din vardag men även dig som är nyfiken på att hitta en djupare kontakt med din kropp. ViryaRehab har ett fokus på att bygga just styrka, stabilitet och flexibilitet oavsett dina förutsättningar. Vi arbetar både mot vägg, med stol och på golvet med klossar, bolster och band.

Restorative Yoga

Restorative yoga ger dig möjlighet att landa, vila och slappna av på djupet. Ge dig själv en behövlig paus.

I denna yogaform stannar man länge i varje position. Vi använder mycket stöd såsom bolster, block, filtar och kuddar för att ge kroppen rätt förutsättningar för att kunna uppnå djupavslappning som både är stressreducerande och återuppbyggande.

Restorative är en terapeutisk yogaform som är läkande, lugnande, återhämtande och energigivande.

Alla kan utöva denna yogaform. Det krävs inga förkunskaper innan klassen. Det är en mjukare form än yinyoga och istället för bindväv så kommer man åt kroppens energiflöden. I varje position stannar man 10-20 minuter.

Kom på denna härliga klass där energisystemet ges möjlighet att balanseras.

Hathayoga

Hathayoga bygger på en flera tusen år gammal filosofi från Indien. Hathayoga är en av de mest kända formerna av yoga, där man försöker skapa en balans i kroppens olika energisystem för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Metoderna som används är olika kroppsställningar, andningskontroll, koncentrationsövningar och avslappning. Ordet yoga betyder förening. Hathayoga är en förening mellan kropp, själ och sinne men också en balans mellan aktivitet och vila.

Man kan se yoga som en hälsoterapi och yogan hjälper till på två sätt: den gör så att vi blir starkare och smidigare och samtidigt hjälper den oss att slappna av och vila. Dessutom övar vi oss i att vara närvarande i nuet.

I alla former av yoga är andningen i fokus och beskrivs ofta som länken mellan kropp och själ. Andningen har stor kraft och betydelse för vårt välbefinnande och det är andningen tillsammans med yogapositioner som möjliggör lösgörandet av blockeringar tack vare förflyttning av kroppens Prana (livsenergi).

Yoga ökar medvetenheten, att lära sig vara här och nu. Genom arbete med andningen så är det möjligt att påverka det fysiska, mentala och det själsliga planet på olika sätt. Ett regelbundet utövande ger en stark och uthållig kropp, en mer harmonisk själ, bättre rörlighet, bättre sömn och motverkar stress.

Under ett yogapass så går vi först igenom inledande/förberedande övningar. Solhäsning A och B finns alltid med inledningsvis. Det är en uppvärmande serie av positioner som går in i varandra med hjälp av ett flöde, där varje in- eller utandning för dig vidare till nästa position. Därefter tar vi oss igenom stående, sittande och liggande positioner där vi stannar upp en liten stund (flera andetag) i varje position. Vi avslutar alltid med en stunds avslappning i Savasana eller i meditation.

Varje pass har olika inriktningar. Ibland jobbar vi mer med att öppna upp området kring höfterna, ibland ligger mest fokus på ryggen och rotationer, eller bröstöppnare och bakåtfällningar. Variationen är stor. Balans, styrka, smidighet och andning är ledorden. Ett fysiskt yogapass blir sällan likadant. Mycket beroende på lärarens varierande upplägg, men också på upplevelsen under själva utförandet som är beroende av dagsformen och hur du mår just i stunden.

Yinyoga

Yinyoga passar alla och är ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet såsom löpning, styrketräning och andra mer dynamiska yogaformer. I dagens samhälle behöver vi ofta balansera vår utåtriktade energi och aktivitet (yang) med avslappning och inåtvändhet (yin).

Yinyoga är en återhämtande och terapeutisk yogaform som funkar för alla kroppar; med hjälp av kuddar och andra så kallade props kan man anpassa positionerna efter sina egna förutsättningar. Känner man sig stel, har smärtproblematik i kroppen, är trött, stressad, har mycket tankar som snurrar eller har låg energi kan yinyoga vara extra välgörande.

Här fokuserar vi på kroppens bindväv istället för musklerna och det gör att vi genom att inte gå så djupt i stretchen och genom att hålla positionerna lite längre, minst 3-5 minuter. Det ger oss tid att lugna sinnet. Vi ökar vår livskraft (prana), blir mer rörliga och övar upp vår förmåga att vara närvarande.